Med matteögon i verkligheten
Josefine Rejler i Saltsjöbaden är specialist på hur man lär ut matematik. Hennes kunder är skolor, förskolor, kommuner och företag som vill vidareutbilda sin personal.
- Matematik finns överallt i vardagen och jag uppmuntrar pedagoger att använda sig av verkligheten när de undervisar sina elever.
Josefine Rejler var en flitig och duktig elev som lyckades få höga betyg i matematik när hon gick på grundskolan och i gymnasiet. När hon kom till universitet började det bli allt svårare. Jag har glömt, tänkte hon, men en lärare hävdade att hon aldrig förstått.
- Det var då mitt stora intresse för didaktik startade. Jag blev intresserad av hur vi får en djupare förståelse för vad matematik är och hur vi kan lära oss så att vi verkligen förstår, inte bara övar, kopierar och lär utantill, berättar Josefine.
En orsak till att vi lär oss matematik på det sättet är att lektionerna ägnas åt traditionellt räknande istället för kreativt lärande där matematiken sätts in i sammanhang i verkligheten. Det här ska börja tidigt och det är där Josefine skapat sig sin nisch. Hennes målgrupp är pedagoger på förskolor och skolor och hon ger dem helt nya verktyg att i vardagen hjälpa barn att se och förstå matematik.

- Matematik är ett språk med rytm, mönster, och upprepning och som handlar mycket om att sortera och kategorisera. Allt det kan man börja med tidigt, ta på sig matteglasögonen och se på miljön utanför, till exempel att det där fönstret är dubbelt så stort som det där, visar Josefine.
Josefine har en magisterexamen i matematikdidaktik och mycket intresserad av forskning om didaktik. Hon är en uppskattad och anlitad föreläsare ute på enskilda skolor, hos kommuner och på företag. Hon håller ofta kurser, bland annat en kurs varje termin i Stockholm, Malmö och Göteborg som samlar pedagoger från hela landet och hon ger även en del privatundervisning till matematikstuderande.
- Min dröm är att kunna öppna ett mattelabb här i Saltsjöbaden, där eleverna ska få kreativ hjälp med att förstå matte på djupet, säger Josefine.
Josefine önskar också att ny forskning om lärande kommer ut i skolorna. Hon ser en tröghet som hon tycker är frustrerande.
- Alla kan lära sig matte, det handlar inte om talang, det handlar om att man får undervisning som gör att man förstår matematik i grunden, då finns inga begränsningar, avslutar Josefine.

5R Holding AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070-332 79 76


Email:
josefine.rejler@telia.com

Adress:
5R Holding AB
Vårgärdsvägen 49
13336 Saltsjöbaden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN